Danmarks Miljøportal benytter Cookies

Vi benytter cookies til analyse i Google Analytics samt for at gøre din oplevelse på miljoeportal.dk bedre. Ønsker du ikke at benytte cookies kan disse slås fra i din browser.

Privatlivspolitik

​​Privatlivspolitik

1. Generelt

1.1
Denne politik om behandling af personoplysninger ("Privatlivspolitik") beskriver, hvordan Danmarks Miljøportal ("Danmarks Miljøportal", "os", "vores", "vi") indsamler og behandler oplysninger om dig.

1.2
Privatlivspolitik gælder for personoplysninger, som du afgiver til os, f.eks. i forbindelse med, men ikke begrænset til, indsendelse af supportsager eller som vi indsamler via Danmarks Miljøportals hjemmeside www.miljoeportal.dk eller andre af Danmarks Miljøportals offentlige eller ikke-offentlige websider.

1.3
Danmarks Miljøportal er dataansvarlig for dine personoplysninger. Al henvendelse til Danmarks Miljøportal kan ske via kontaktoplysningerne anført under punkt 7 "Kontaktoplysninger".


 

2. Hvilke personoplysninger vi indsamler og til hvilke formål

2.1
Når du benytter Danmarks Miljøportal systemer indsamler vi automatisk oplysninger om dig og din brug af systemerne. Det er f.eks. oplysninger om, hvilken type browser du bruger, din IP-adresse og informationer om din computer, med det formål at optimere brugeroplevelsen og systemernes funktioner.


 

3. Retsgrundlaget for behandlingen

3.1
Vi behandler kun dine personoplysninger i overensstemmelse med denne Privatlivspolitik og i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning som vi er underlagt. Vi behandler personoplysninger, når det er nødvendigt
       a: til at opfylde den kontrakt, vi har indgået med dig, 
       b: til at udføre offentligt pålagte opgaver
       c: til at varetage opgaver i samfundets interesse

3.2
Retsgrundlaget for behandlingen er databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b og e.


 

4. Modtagere af personoplysninger

4.1
Vi deler udelukkende dine personoplysninger med tredjepart, når vi er forpligtet hertil i henhold til lov eller for at levere de ydelser og produkter, vi tilbyder via vores systemer.


 

5. Sletning af personoplysninger

5.1
Oplysninger indsamlet om din brug af Hjemmesiden, jf. pkt. 2.1, slettes efter 3 måneder.​​
Oplysninger indsamlet om din brug af Danmarks Miljøportals systemer, slettes senest når retsgrundlaget ophører.

​​

6. Dine rettigheder

6.1
Med henblik på at skabe åbenhed omkring behandlingen af dine oplysninger oplyser vi dig i dette afsnit om dine rettigheder.

6.2 Indsigtsretten

6.2.1
Du er til enhver tid berettiget til at anmode os om oplysning om blandt andet, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger der evt. måtte være, samt oplysning om, hvorfra oplysningerne stammer.
6.2.2
Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger vi behandler om dig. Hvis du ønsker en kopi af dine personoplysninger, skal du sende en skriftlig anmodning til support@miljoeportal.dk. Du kan blive bedt om at dokumentere, at du er den du giver dig ud for at være.

6.3 Retten til berigtigelse

6.3.1
Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af os. Såfremt du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger vi har registreret om dig, opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til os, så oplysningerne kan blive korrigeret.

6.4 Retten til sletning

6.4.1
I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af os, f.eks. hvis du tilbagekalder dit samtykke, og vi ikke har et andet retsgrundlag for at fortsætte behandlingen. I det omfang en fortsat behandling af dine oplysninger er nødvendig, f.eks. for at vi kan overholde vores retlige forpligtelser, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er vi ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger.

6.5 Retten til at begrænse behandlingen til opbevaring

6.5.1
Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, f.eks. hvis du mener, at de oplysninger, vi behandler om dig, ikke er korrekte.  

6.6 Retten til dataportabilitet

6.6.1
Du har i visse tilfælde ret til at få personoplysninger, som du selv har givet os, udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og har ret til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig.

6.7 Retten til indsigelse

6.7.1
Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, med henblik på direkte markedsføring, herunder den profilering der foretages, for at kunne målrette vores direkte markedsføring.

6.7.2
Du har endvidere til enhver tid ret til, af grunde, der vedrører din personlige situation, at gøre indsigelse mod den behandling af dine personoplysninger, som vi foretager på grundlag af vores legitime interesser jfr. pkt. 2.1.

6.8 Retten til at tilbagekalde samtykke

6.8.1
Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde et samtykke, du har givet os til en given behandling af personoplysninger, herunder til den profilering, der foretages af dig. Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke, bedes du kontakte os, som anført under punkt 7 "Kontaktoplysninger".

6.9 Retten til at klage

6.9.1
Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K over vores behandling af dine personoplysninger. Klage kan blandt andet indgives på mail dt@datatilsynet.dk eller telefon +45 33 19 32 00.

 

7. Kontaktoplysninger

Hvis du har nogle spørgsmål eller bemærkninger til denne Privatlivspolitik eller ønsker du at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte:

Danmarks Miljøportal
Support@miljoeportal.dk
Relevante henvendelser bliver videresendt til Danmarks Miljøportals Data Protection Officer(DPO). 

 

8. Ændringer i privatlivspolitikken

Såfremt vi foretager ændringer i Privatlivspolitikken, vil den nyeste version af Privatlivspolitikken altid være tilgængelig på hjemmesiden.