Danmarks Miljøportal benytter Cookies

Vi benytter cookies til analyse i Google Analytics samt for at gøre din oplevelse på miljoeportal.dk bedre. Ønsker du ikke at benytte cookies kan disse slås fra i din browser.

Om Danmarks Miljøportal

​​​​​​​​​​​​

Danmarks Miljøportal er et fællesoffentligt partnerskab mellem Miljø- og Fødevareministeriet, KL og Danske Regioner. Miljøportalen fungerer som en selvstændig portal, som opererer på tværs af myndighedsgrænser.

Én indgang til ​​data om natur og miljø

Danmarks Miljøportal er en platform til opsamling og opbevaring af natur- og miljødata, så data kan deles mellem myndigheder, borgere, organisationer og virksomheder. Miljøportalen understøtter dermed den digitale miljøforvaltning og skaber rammerne for en effektiv håndtering af miljøopgaverne i Danmark. ​Læs brochuren: Én indgang til data om natur og miljø​.

Se en film ​​om Danmarks Miljøportal.​

Formål

Miljøportals overordnede formål er at understøtte miljømyndighedernes opgaveløsning og sikre et ensartet og ajourført datagrundlag på miljøområdet, at fremme digitale sagsgange på miljøområdet samt at styrke formidlingen til offentligheden. I Miljøportalens strategi kan du læse om indsatsområderne.


Mission

Danmarks Miljøportal er den unikke indgang til Miljødata i Danmark og bringer data i spil, så de skaber mest mulig værdi for myndigheder, borgere og virksomheder i Danmark. 


Vision

  • ​Danmarks Miljøportal er anerkendt som et mønstereksempel på et fællesoffentligt samarbejde, som skaber værdi for myndigheder, borgere og virksomheder.
  • Danmarks Miljøportal er anerkendt som en effektiv IT drifts- og udviklingsorganisation indenfor databaser, som gør det let at forbedre datagrundlaget, få data ud og lave slutbrugerløsninger.

Gevinster
Danmarks Miljøportal arbejder for:
  • ​​at forbedre forvaltningsgrundlaget for myndighedernes afgørelser.
  • at effektvisere myndighedsvaretagelsen ved at gøre det lettere at indberette, hente og sammenstille miljødata.
  • at forbedre borgernes og virksomhedernes adgang til miljødata.


Organisation
Danmarks Miljøportal er en selvstændig portal bestående af en bestyrelse og et sekretariat. Miljøportalen ledes af bestyrelsen, og det daglige arbejde i sekretariatet ledes af sekretariatslederen. En rådgivende stabsgruppe understøtter sekretariatets bestyrelsesbetjening. I overensstemmelse med samarbejdsaftalen har bestyrelsen oprettet fem miljøfaglige følgegrupper. Desuden er der mulighed for at oprette ad hoc-brugergrupper, når en konkret problemstilling skal løses. Danmarks Miljøportal består af repræsentanter af miljømedarbejdere og beslutningstagere fra kommuner, KL, Danske Regioner samt Miljø- og Fødevareministeriet, der har formandskabet i bestyrelsen. 
​ 

A
nsvar
Danmarks Miljøportal har ansvaret for drift og udvikling af digital infrastruktur på miljøområdet. I samarbejdsaftalen er det beskrevet ”at ansvaret for datas kvalitet, dokumentation og ajourføring bæres af de datagenererende myndigheder i henhold til dataaftalen.” Ansvaret for opdatering af data påhviler de enkelte myndigheder i overensstemmelse med aftale om dataansvar, som partnerne har indgået.
 

Dataansvarsaftale

KL, Danske Regioner og Miljø- Fødevareministeriet har desuden indgået en dataansvarsaftale, som fastsætter principper for data og datatilgængelighed. Desuden fastsætter aftalen, hvilke myndigheder der har ansvar for de enkelte datasæt og for at stille dem til rådighed.


Brugeradministrationsaftale

Hvis en myndighed ønsker at få adgang til bruge fagsystemerne i Danmarks Miljøportal, skal myndigheden indgå en juridisk bindende brugeradministrationsaftale​.​
​​​​