Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
SharePoint
  
  
  
Beskrivelse
  
09-11-2018 11:10Arealinformation
  

​Der er p.t. en fejl (211) når man prøver at søge information for temaer fra gruppen Fredning og kulturarv (fra SLKS). Det samme gælder for info-søgningen på temaer om Luft (fejl 212).

(fejlen skyldtes overgang fra http til https).

Vi forventer at fejlen er løst i produktionsmiljøet ved systemopdatering den 19.12.2018.

14-12-2018 11:00
16-10-2018 15:35Arealinformation
  

​Ortofoto-forår er p.t. ikke tilgængelig på Danmarks Arealinformation (fejl 207). Fejlen skyldes en ændring som SDFE har lavet i deres service. 

Vi arbejder på at få temaet tilbage igen.
Temaet forventes at være tilbage i produktionsmiljøet ved en systemopdaering af Danmarks Arealinformation den 19.12.2018.

14-12-2018 11:00
26-09-2018 14:03Arealinformation
  

Ingen information om Boringer og Vandforsyninger

​Der er i version 18.3. af Danmarks Arealinformation desværre en fejl (190) i info-søgningen for temaerne fra GEUS - Boringer og Vandforsyninger. 

Objekterne vises på kortet, men info-søgningen finder ingen resultater. Dette gælder både i kortvisningen og i Edit-sitet. 

Fejlen skyldes tomme dato-felter. Hvis man men info-værktøjerne markerer boringer med dato, så får man informationer tilbage, men hvis man rammer objekter uden dato, så fejler søgningen.

Vi beklager de ulemper som er forbundet med denne fejl. 

Fejlen forventes løst i produktionsmiljøet med næste systemopdatering den 19.12.2018.

14-12-2018 11:00
19-11-2018 15:52Arealinformation
  

​Funktionen "Godkend/Avis rettelse" i Arealeditering virker ikke og giver  en fejl (193)​.

Fejlen på Avis giver følgende besked:

"Afvist udvalgte rettelser ...."

Fejlen for Godkend gav følgende besked: ​

"0 rettelser blev godkendt. ...."

​​

Vi beklager fejlen. Fejlen forventes løst med systemopdatering den 19.12.2018

14-12-2018 11:00
12-12-2018 09:18Infrastruktur/Tværgående
  

​Kendte fejl og mangler er flyttet til Danmarks Miljøportals HelpCenter. Gå til HelpCenteret til sektionen Kendte Fejl og Mangler​

31-10-2018 14:42Jordforurening
  

​Ortofoto 2006 bliver ikke længere udstillet af SDFE, hvorfor kortet ikke mere kan vises i screeningsværktøjet. Linket vil blive fjernet primo 2019

27-11-2018 11:05
26-09-2018 14:13Arealinformation
  

ikke muligt at lave udskrifts-fil fra Arealinformation-editering

​Der er i version 18.3. af Danmarks Arealinformation desværre en fejl (191) i funktionen "udskriv kort" på Edit-sitet. 

Denne funktion virker ikke i Arealeditering. En mulig work-around er at anvende "print screen".
På kortvisningssitet (arealinformation.miljoeportal.dk) virker udskriftsfunktionen fint.

Vi beklager de ulemper som er forbundet med denne fejl. 

Der arbejdes på at udbedre denne fejl. ​Det forventes at fejlen bliver løst med version 18.3B af Arealinformation.

21-11-2018 11:00
10-03-2017 11:53Arealinformation
  

​Datofejl på Edit-site af Danmarks Arealinformation

På flere temaer i Arealinformation er der desværre en fejl i visningen af nogle datoer. Nogle datoer bliver vist efter engelsk standard, dvs. dag og måned er byttet om, dog ikke når dagen er mellem den 13. og 31. i månenden. Datoer for den 13. til den 31. i måneden bliver vist korrekt.​

Alle datoer ligger korrekt nede i databasen, men visningen på Arealinformation er ikke altid rigtig. Fejlen skyldes, at det software (GeoCortex), som Arealinformation bygger på, er canadisk.

Vi beder brugerne være meget opmærksomme på denne datofejl, når det drejer sig om datoer, som er juridisk gældende.

​Datofejlen findes på flere lag og kan forekomme, når du bruger funktionen "Hvad findes her?" eller info-knapperne. I disse funktioner har datoen engelsk visning. Fx betyder "3/8/2017" den 8. marts 2017 (og IKKE 3. august 2017, som ville være den almindelige danske visning). 

Fejlen findes dog ikke på alle datoer. Hvis du bruger funktionen "Hvad gælder for mig?" på et objekt, hvor datoen ville blive vist som "2/13/2017", altså 13. februar 2017, så vil systemet selv se, at det er en fejl og korrigere den til "13/2/2017". 
Datoer for den 13. til den 31. i måneden vil derfor blive vist korrekt.

Hvordan kan du undgå datofejl?
Bruger du ikke en info-knap, men værktøjet "Simpel forespørgsel", så får du svar direkte fra databasen og tiden bliver derfor sendt i milisekunder og bliver derefter omregnet til korrekt tid. Se vejledningen til simpel forespørgsel​.

Vi beklager meget denne fejl. Fejlen forventes løst ved næste opgradering af Edit-sitet.

21-11-2018 11:00
16-10-2018 13:01Rotter
  

​Visse Sikringsordninger ligger som dubletter i Arealeditering. Dette vil sige at der er mange kopier af geometrien til en sikringsordning oveni hinanden med nøjagtig samme ObjektID, VersionsID og oprettelsesdato. Ved udtræk til CSVfil vil man dog kunne sortere dubletterne fra som en midlertidig løsning. Fejlen skyldes en uhensigtsmæssighed i måden Rottedatabasen laver synch op mod Arealeditering. Forventes løst i næste release. 

21-06-2018 14:21Infrastruktur/Tværgående
  
Udtræk af roller i brugerstyring kan give fejl
Nogle organisationer kan opleve, at der ikke kan trækkes rapporter over tildelte roller i administrationsværktøjet for brugerstyring.

Vi er ved at få udbedret denne fejl og i mellemtiden kan man henvende sig til Danmarks Miljøportals Support, hvis man ønsker rapporterne.
04-10-2018 12:00
01-10-2018 14:29Arealinformation
  

2 Temaer mangler ved udskrivning af kort.

Der er p.t. en fejl (nr. 197) ved udskrivning af 2 temalag.

De 2 temalag - Fredskov og Strandbeskyttelse - fra temagruppen "Bygge- og Beskyttelseslinjer (SDFE)" - ikke kommer med ud i Gem billede  og Udskriv kort.
Men det 3. lag i gruppen - Klitfredning - kommer med.

Vores udvikler arbejder på at få løst fejlen.

Du kan i mellemtiden - som work-around - anvende "print screen" for at tage et billede af dit kort hvor disse lag er med.


23-08-2018 08:54Arealinformation
  

​Mystiske årstal

Der er en fejl (182) i årstal for temalaget "Fisk i vandløb" og "Marine profilmålinger" under Overfladevand. Hvis man åbner rapporterne for de valgte lag bliver de korrekte årstal vist. 

Også i nogle temalag af Temagruppen "Husdyrregulering (fra Miljøstyrelsen) finder man mystiske årstal, f.eks. 11. jan 8753 ​

Der arbejdes på at få løst denne fejl. 

26-09-2018 14:00
19-09-2018 08:41Arealinformation
  

Adressesøgningen finder ikke alle adresser​ (fejl 188)

Der mangler i øjeblikket desværre de nyeste adresser når man søger Adresser eller Jordforureningsattester på Danmarks Arealinformation.

​vores leverandør arbejder på at få løst fejlen hurtigst muligt.

Vi beklager de gener denne fejl måtte medføre.

19-09-2018 08:00
17-09-2018 11:26Rotter
  

​Rottehullet skal pt. tilgås i Google Chrome, da der mangler visning af faner i andre browser, f.eks. Internet Explorer.

20-12-2017 11:03Natur
  

NaturAppl nedluknings fejl

​Nogle brugere oplever ved lukning af NaturAppl, fejlbeskeden "Globeteam.Naturdata.Client er holdt op med at fungere". Fejlbeskeden har ingen betydning for det arbejde, der er foretaget i NaturAppl før lukning. Danmarks Miljøportal arbejder på, at finde og løse problemet.​

Problemet er desværre stadig gældende, og vi arbejder fortsat på, at finde en løsning.

05-07-2018 00:00
03-05-2017 11:41Jordforurening
  
​Manglende jordforureningstemaer i WFS/WMS

Ændringer i lagring af jordforureningsgeometrier betyder, at det ikke er muligt at hente flg. jordforureningstemaer gennem Arealinformations WMS/WFS-services:

​•                DKJORD_UEK

•                DKJORD_UFK

Nærmere tidshorisont vil blive meldt ud når denne kendes.

15-03-2018 11:30