Danmarks Miljøportal benytter Cookies

Vi benytter cookies til analyse i Google Analytics samt for at gøre din oplevelse på miljoeportal.dk bedre. Ønsker du ikke at benytte cookies kan disse slås fra i din browser.

Hvad bruges miljødata til?

​​​

​​​Hvad bruges miljødata til?

Data om natur og miljø bruges af myndigheder, andre miljøprofessionelle brugere samt borgere. Miljødata fra Miljøportalen bruges i forbindelse med myndighedernes sagsbehandling, nationale overvågninger og rapportering til fx Folketinget og EU. 

Borgere og miljømedarbejdere bruger blandt andet miljødata til at få oplysninger om bestemte arealer og til at få indblik i natur- og miljøforhold, der har betydning for fx specifikke ejendomme eller  lokalområder.

​Eksempler på brugen af dataLæs hele artiklen
​​Danmarks Naturfredningsforening kan vurdere langt flere sager ved at bruge Arealinformation​Digitale kratluskere bruger Danmarks Arealinformation
Ejendomsmæglere i Home Blokhus: Arealinformation er et godt redskab
"Arealinformation giver et præcist billede af matriklens afgrænsning"
P4-journalist bruger Arealinformation i forbindelse med research af en sag om svineproduktion på BornholmP4-journalist researcher en sag ved hjælp af Arealinformation
​Biodiversiteten kommer under lup på Kalvebod Fælled​NOVANA-data på Vestamager
Sten- og grusfirma finder dokumentation om råstoffer til grave-ansøgninger​"Jeg sparer utrolig meget tid, da al data er samlet ét sted"
​Kystbeskyttelse - rådgivninaf kommuner og grundejere Rådgivning om kystbeskyttelse ved brug af Arealinformation