Danmarks Miljøportal benytter Cookies

Vi benytter cookies til analyse i Google Analytics samt for at gøre din oplevelse på miljoeportal.dk bedre. Ønsker du ikke at benytte cookies kan disse slås fra i din browser.

Om miljødata

På Danmarks Miljøportal finder du offentlige data om Danmarks natur og miljø. Data stammer fra myndighederne (staten, kommunerne og regionerne) og inddateres i forbindelse med miljø- og naturovervågning, planlægning,forvaltningsafgørelser, arealudpegninger, tilsyn, egenkontrol m.v.​


Hvad er miljødata?

Miljødata er data om fx natur, jordforurening og vandkvalitet. Miljødata er en forudsætning for, at vi i Danmark kan overvåge, forvalte, forske og værne om vores natur og miljø.

I Danmarks Miljøportal finder du fx data om  naturbeskyttelse, fredninger, bygge- og beskyttelseslinjer, landbrug, planlægning, jordforurening og grundvand.


Borgere kan selv finde relevante oplysninger

På miljøkortet Danmarks Arealinformation kan borgere, interesseorganisationer og studerende på en enkel og overskuelig måde selv finde de miljøoplysninger, som de har brug for. På miljøkortet kan du fx se bestemte arealer og få indblik i natur- og miljøforhold, der har betydning for en ejendom. Det er også muligt at finde ud af, om der fx findes fredede områder eller jordforurening,
hvor du bor eller overvejer at købe ejendom.

Betingelser for brug af kort fra Arealinformation

​Der er specielle brugsvilkår forbundet med kort som er tilgængelige og vises via Arealinformation. Før du benytter disse kort, bør du derfor gøre dig bekendt med Betingelser for brug af kort fra Arealinformation​