Danmarks Miljøportal benytter Cookies

Vi benytter cookies til analyse i Google Analytics samt for at gøre din oplevelse på miljoeportal.dk bedre. Ønsker du ikke at benytte cookies kan disse slås fra i din browser.

Om grundvandsdata

​​Grundvandsområdet rummer data om boringer, herunder geologi og teknisk opbygning, vandforsyningsanlæg og dertilhørende vandanalyser, samt grundvandskortlægninger og boringsnære beskyttelsesområder.


Hvordan finder jeg grundvandsdata?

På Danmarks Arealinformation kan alle fremsøge data om boringer og vandforsyningsanlæg. Data trækkes fra Jupiterdatabasen, som er GEUS' landsdækkende database. Data om grundvandskortlægningen, som trækkes fra GEUS, samt boringsnære beskyttelsesområder, som trækkes fra Miljøportalens egne databaser, kan ligeledes fremsøges via Arealinformation.

 


Hvem bruger grundvandsdata?

Grundvandsdata bruges af miljømedarbejdere i kommuner, regioner og Miljø- og Fødevareministeriet. Medarbejdere fra vandværker samt konsulenter bruger også grundvandsdata til at opdatere, analysere og lave udtræk vedr. indvindingstilladelser, vandforsyningsanlæg, pejlinger, vandmængder samt boringer. Dataene bruges også til vandanalyser, til administration af anlæg, tilladelser, boringer og vandmængder. For at få mere viden om brugen af grundvandsdata er du velkommen til at kontakte den miljøfaglige følgegruppe på grundvand.


Hvem inddaterer grundvandsdata?

Grundvandsdata indsamles og inddateres af medarbejdere i kommuner, regioner og SVANA (tidl. Naturstyrelsen) samt af anlægsejere, analyselaboratorier og brøndborere. I oversigten under dataansvar​ kan du se hvem der er ansvarlig for data på grundvand