Danmarks Miljøportal benytter Cookies

Vi benytter cookies til analyse i Google Analytics samt for at gøre din oplevelse på miljoeportal.dk bedre. Ønsker du ikke at benytte cookies kan disse slås fra i din browser.

Om overfladevandsdata

​​​​​​ 

​​

Overfladevand er på Miljøportalen delt i to hovedområder; 'det rene vand' og punktkilder. Det rene vand dækker er en samlet betegnelse for vandløb, søer og hav. Punktkilder er betegnelsen for udledninger fra et afgrænset sted fx et kloakrør og dækker over data om spildevand, regnvandsudløb, renseanlæg og dambrug samt kemi- og vandføringsdata. ​


Hvordan finder jeg overfladevandsdata?

På Danmarks Arealinformation er der via en række overfladevandstemaer adgang til mange overfladevandsdata.

 

Hvem bruger overfladevandsdata?

Data fra Danmarks Miljøportal medvirker til at sikre et korrekt og ensartet forvaltningsgrundlag, når vand- og miljømedarbejdere i Miljøministeriet, kommuner og regioner benytter overfladevandsdata i deres sagsbehandling. Data er fx afgørende for myndighedernes udarbejdelse og udmøntning af vandplaner og for behandling af spildevandssager.


Hvem inddaterer overfladevandsdata?

Data om overfladevand indsamles primært af medarbejdere i SVANA (tidl. Naturstyrelsen), mens kommunerne supplerer med data om vandløb. Data om punktkilder indsamles af kommunerne, forsyningsselskaberne og Miljø- og Fødevareministeriet. I forbindelse med industriers egenkontrol indsamles også overfladevandsdata. I oversigten Dataansvarsaftalen på overfladevand og Dataansvarsaftalen på punktkilder, kan du se, hvem der er ansvarlig for vedligeholdelse og inddatering af dataene. Gå til Dataansvar her.​