Danmarks Miljøportal benytter Cookies

Vi benytter cookies til analyse i Google Analytics samt for at gøre din oplevelse på miljoeportal.dk bedre. Ønsker du ikke at benytte cookies kan disse slås fra i din browser.

Skip Navigation LinksDAIdisclaimer

​​​Betingelser for brug af kort fra Arealinformation
 

Baggrundskort, Matrikelkort og Danmarks Højdemodel mv. 
fra kortforsyningen fra SDFE (Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering ) 

Disse data fra SDFE er en del af de frie grunddata. Grundlag for frikøbet af data var "Lov om Geodatastyrelsen" – som blev vedtaget i slutningen af 2012.
Læs mere om de frie data på SDFE's hjemmeside eller læs hos SDFE om rettigheder til data.​

Ortofotos

​Hvem må bruge ortofotos (DDO®land)?

COWI har den fulde ophavsret til de ortofotos (DDO®land), der vises som baggrundskort på Danmarks Arealinformation. Disse ortofotos må kun anvendes af Miljø- og Fødevareministeriet, regioner og kommuner med tilhørende institutioner, der er part i Danmarks Miljøportal. Det betyder, at det kun er disse myndigheder, der må kopiere ortofotos (i form af udskrivning eller download af billeder eller kopiering af skærmbilledet). Myndigheder uden for partnerskabet omkring Danmarks Miljøportal må således IKKE anvende ortofotos.

Linket må ikke indgå i andre hjemmesider. Øvrig kommerciel anvendelse er ikke tilladt.

Privatpersoners anvendelse af ortofotos

Ortofotos må endvidere anvendes af privatpersoner til eget personligt brug. Der gælder dog følgende regler for privat brug:

Man må foretage privatkopiering på papir (dvs. printe det) til privat brug, dvs. at kopien alene må anvendes af en selv eller ens familie, venner eller lignende nære kreds.

Man må foretage digital kopiering (skærmdump, download) til personlig brug, dvs. at kopien alene må anvendes af en selv eller inden for husstanden.

I begge tilfælde skal kopien være foretaget af én selv. Man må altså ikke lade andre tage kopien for sig. Al anden brug af ortofotos kræver tilladelse fra COWI.

Det indebærer, at man som privatperson fx IKKE, uden tilladelse fra COWI, må:

  • give et print eller digital kopi af ortofotoet videre til en advokat, der arbejder for ham/hende i en sag
  • give et print eller digital kopi af ortofotoet videre til kommunen i forbindelse med fx en byggesag (medmindre naturligvis at kommunen har købt dette ortofoto)
  • bruge det til planlægning af sin landbrugsbedrift

Henvendelse om brug af ortofotos bedes rettet til LRFL@cowi.com​

 
Historiske flyfoto 1945:
I-GIS har den fulde ophavs- og ejendomsret til kortdata.