Danmarks Miljøportal benytter Cookies

Vi benytter cookies til analyse i Google Analytics samt for at gøre din oplevelse på miljoeportal.dk bedre. Ønsker du ikke at benytte cookies kan disse slås fra i din browser.

Skip Navigation LinksEn-ny-fælles-rottedatabase-er-på-vej-

26-09-2013

 En ny fælles rottedatabase er på vej

I den sidste tid har man i flere aviser kunne læse, at man på landsplan oplever en stigning i antallet af rotteanmeldelser
I den sidste tid har man i flere aviser kunne læse, at man på landsplan oplever en stigning i antallet af rotteanmeldelser. Det er kommunerne, som en gang årligt indberetter forekomsten af rotter til SVANA (tidl. Naturstyrelsen), som derefter danner det overordnede billede af rotter på landsplan. Miljøministeriet offentliggjorde i 2010  ”Plan for fokuseret forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Danmark”, der sætter fokus på, hvordan man kan reducere antallet af rotter gennem fortsat fokus på forebyggelse.  
 
Danmarks Miljøportal understøtter dette projekt ved at udvikle en tværoffentlig rottedatabase, som løbende kan tegne et landdækkende billede af rotteforekomsten i Danmark. SVANA vil dermed få et bedre grundlag for at kvalitetssikre, bistå og vejlede kommunerne omkring den aktuelle rottebekæmpelse. Fx vil man i den nye rottedatabase kunne angive den aktuelle placering af rotterne ved hjælp af geodata, hvor man i dag kun kan få oplyst rotteforekomster på kommuneniveau.  ”Den nye database kan give nye oplysninger om, hvor rotteproblemerne er, og hvad der er årsag til problemerne. Det giver forbedrede muligheder for at målrette og effektivisere indsatsen mod rotter i Danmark”, siger Niels Hesthaven Sørensen, SVANAs konsulent i rottebekæmpelse.
 
En af de store fordele ved en tværoffentlig rottedatabase er, at SVANA ikke skal vente på den årlige indberetning fra kommunerne, men hele tiden kan holde sig ajour med rotteanmeldelserne, da kommunerne direkte inddaterer i databasen  via deres ejet fagsystem. Det giver et mere aktuelt og præcist billede af rotteforekomster og rottebekæmpelse på landsplan. Det betyder, at SVANA får ​et bedre overblik over, hvor der er mistanke om, at rotterne er resistente overfor en eller flere af de anvendte bekæmpelsesmidler med gift, hvilket giver et godt overblik over den samlede giftanvendelse. Dette skal medvirke til en reduceret giftanvendelse og dermed sikre færre sekundære forgiftninger af dyrelivet.
 
Sideløbende med rottedatabasen udvikler Miljøportalen en simpel brugergrænseflade, hvor  kommuner og SVANA nemt kan trække og indberette rotteinformationer digitalt, hvis de ikke ønsker at gøre det i eget fagsystem. Det skal lette og understøtte kommunernes digitale arbejdsgang og sikre en effektiv kommunal rottebekæmpelse.
 
Dorte Ploug, Miljøplanlægger i Guldborgsund Kommune,  glæder sig til den nye rottedatabase. Hun vurderer, at den vil sparre kommuner og bekæmpere for manuelle indberetninger og gøre sagsbehandlingen nemmere, da dataene kan trækkes automatisk. ”En fælles rottedatabase vil samtidig give os mulighed for at kigge på tværs af kommuner. Fx ved kommunegrænser vil det med en rottedatabase være muligt at se om nabokommunen har samme problem, og vi kan dermed lave en fælles plan for bekæmpelse af rotterne”. 
 
Rottedatabasen vil alt i alt danne et bedre grundlag for kommunernes og SVANA​s forvaltning af rotter på landsplan og være med til at sikre en mere effektiv indsats for bekæmpelse af rotter i samfundet. 
 
Rottedatabasen forventes klar til brug ved årsskiftet 2014-15