April 2013


Nyheder fra Danmarks Miljøportal

Foråret er nu for alvor ved at have indfundet sig. Vi har skiftet til sommertid og sat uret en time frem, forårsblomsterne begynder at titte frem, fuglene begynder at kvidre og luften er blevet mildere. 

Hos Danmarks Miljøportal har vi også fået forårsfornemmelser. I dette nyhedsbrev kan du blandt andet læse om de succeshistorier der for alvor begynder at melde sig på Arealinformation. Det er blevet så brugervenligt, at flere gymnasier landet over inddrager Arealinformation i undervisningen. Samtidig er nye tiltag og forbedringer netop blevet implementeret på Arealinformation.

Danmarks Miljøportal har i denne måned haft besøg af et filmhold, der er i færd med at optage en film til Nordisk Ministerråd omkring brugen af cloud computing i det offentlige. Ydermere kan vi nu offentliggøre datoen for vores brugerseminar, der i år bliver afholdt den 23. september med åbningstale af Miljøminister Ida Auken. 

God læselyst.

null

 

   Indhold


> JORD - Jordforureningsattesten er tilgængelig
> AREAL - Nye tiltag og forbedringer
> AREAL - Det går godt!
> AREAL - På skoleskemaet
> GRUNDVAND - B-boringer og prøvesteder

 

 

 


JORD - Jordforureningsattesten er tilgænglig

Det er igen muligt at hente jordforureningsattester via Danmarks Arealinformation. 

Ønsker du at få vist en jordforureningsattest, skal du først fremfinde det pågældende jordstykke. Zoom fx ind til området/ejendommen og sæt flueben ved temagruppen "Administrative grænser" og temaet "Jordstykke".

Vælg dernæst et i-værktøj (fra fanen ”Søge og finde) og peg på en matrikel. I resultatet peges der på det røde matrikelnr./ejerlav, hvor der åbner sig et vindue med flere oplysninger. Her skal der vælges fanen ”Links”. Du kan dernæst klikke på linket "Hent jorforureningsattest fra DK_JORD" og derved få attesten frem. For illustration besøg da miljøportalens FAQ.

 

 

 

 

 

AREAL - Nye tiltag og forbedringer

Kort før bededagsferien blev Danmarks Arealinformation beriget med nye tiltag og forbedringer, som bl.a. omfatter:

 • Flyfotos fra 1945
  Danmark blev overfløjet og fotograferet af de allierede styrker i 1945. De flyfotos er nu synlige på Arealinformation.
 • Nyt tema om sø- og vandløbsstationer er lanceret
  Det drejer sig om temaet 'Operationelle Sø- og Vandløbsstationer', der er placeret i temagruppen 'Naturdata'.
 • Tænd/sluk alle lag med ét klik
  Det er nu muligt at tænde eller slukke alle temaer i en temagruppe med ét klik – tidligere skulle alle ikke-ønskede temaer klikkes af manuelt.
 • Signaturforklaringer for lag
  Som en forbedring er signaturforklaringerne for de enkelte lag nu synlig i selve lag-listen.
  Tidligere skulle der højreklikkes på temaet eller signaturvisningen skulle åbnes for at se den gældende signaturforklaring. 

Ovenstående nye tiltag vil blive beskrevet mere detaljeret på miljøportalens hjemmeside under Nyheder. Desuden er der i samme ombæring rettet forskellige fejl på Arealinformation, som ligeledes vil blive opsummeret i miljøportalens løbende nyheder.  

 

 

 


AREAL - Det går godt!

Lanceringen af det nye Danmarks Arealinformation er efterhånden kørt godt i stilling ude blandt brugerne. Tendensen er således, at antallet af sager i sekretariatets support vedrørende Arealinformation generelt er faldende efter lanceringen i januar. Med andre ord er brugerne ved at være fortrolige med systemet, mens de begynder-vanskeligheder, der måtte være i forbindelse med opstarten, bliver færre og færre. 

COK afholder i samarbejde med Ferskvandscentret et kursus den 10. juni 2013 med titlen: "Brugerkursus i det nye Danmarks Arealinformation - i naturen", hvor både brugen af Arealinformation og inddatering af naturdata vil blive behandlet. Kurset vil snartligt blive offentliggjort på Ferskvandscentrets hjemmeside.

Brugervenligheden bliver også i høj grad lovprist i det nye Arealinformation til sammenligning med det gamle. En af de mindre men ikke mindst bedste forbedringer er bl.a., at panorering og zoom er blevet animeret.

I forlængelse heraf bør det også fremhæves at brugerne er blevet mere alsidige på det nye Arealinformation. Private borgere deler kort med hinanden og tegner fx deres nye skur ind på kortet, gemmer det, arbejder videre en anden dag, og sender det til relevante myndigheder.

 

 

 


AREAL - På skoleskemaet

Danmarks Arealinformations relancering har bevirket at gymnasierne er begyndt at bruge det mere og mere. Gymnasielærerne er startet med at inddrage Danmarks Arealinformation i undervisningen, da det er blevet lettere og mere brugervenligt at anvende. Eleverne finder det ligeledes sjovt at arbejde med de forskellige funktioner som bl.a. forbedringen af panorering og zoom, der nu er blevet animeret.

Danmarks Arealinformation fungerer som platform for GIS i gymnasiet, og giver nu mulighed for at bringe WebGis ind i geografiundervisningen.

Geoforum vil i år forsøge at udvikle deres årlige gymnasiekonkurrence for geografielever til et egentligt undervisningsforløb med en afsluttende opgave som indsendes til gymnasiekonkurrencen.

Geoforum og Danmarks Miljøportal har derfor opstartet et samarbejde om at udvikle et undervisningsmateriale til gymnasiernes B-niveau i naturgeografi. 

Der har været afholdt et indledende møde med to gymnasielærere, hvor der blev skitseret et par øvelser til Arealinformation. Det er planen at undervisningsmaterialet på sigt skal være frit tilgængeligt for alle.

 

 

 

 

GRUNDVAND - B-boringer og prøvesteder
 

Bestyrelsen for Danmarks Miljøportal godkendte i 2011 projektet 'B-boringer og prøvesteder'. Projektets fase 1 er nu implementeret, hvilket betyder, at der er udviklet nye webservices til redigering og læsning af B-boringer. Endvidere er datamodellen for PCJupiterXL blevet opdateret  til vers. 1.3. med tilføjelse af lokaliteter. Herudover er der blevet udviklet en testklient, der stilles til rådighed.


Projektets formål er at opsamle prøvedata fra B-boringer og prøvesteder, så relevante myndigheder - typisk regioner og kommuner - kan benytte B-borings- og prøvestedsdata til fx analyser. Projektet skal sikre, at B-borings- og prøvestedsdata kan inddateres og udstilles i en 'tilbygning' til Jupiterdatabasen, som GEUS udvikler og vedligeholder.

Projektet er opdelt i 2 faser:
Fase 1: Omfatter stamdata for boringen og tilknyttede boringstekniske oplysninger, geologi mv. Ved gennemførsel af fase 1 vil boringer og lokaliteter herefter kunne oprettes. Lokaliteter kan knyttes til boringer og anlæg. Der vil kunne indberettes vandanalyser på boringer via den eksisterende STANDAT-indberetning og godkendelse. Dataejerskabet for B-boringerne vil være den myndighed, hvor boringen er beliggende og ved ændring til en A-boring vil dataejerskabet overgå til GEUS.

Fase 1 er nu færdig. Projektet har netop fået styregruppens godkendelse til at påbegynde fase 2.

Fase 2: Omfatter jordprøver, poreluftprøver, samlejordprøver og inde- /udeluftprøver. Fase 2 vil omfatte en mulighed for en ændring af STANDAT-indlæsningen til at blive integreret i Danmarks Miljøportals samlede prøve/analyse-webservices StanLab til håndtering af prøver og analyser for B-boringer og prøvesteder.

 

 


 
Aktuelt


> Besøg fra Nordisk ministerråd

Torsdag den 11. april havde Danmarks Miljøportal besøg af Nordisk Ministerråd. Her blev miljøportalens enterprise architect og it-ansvarlige Jens Jakob Nørtved Bork interviewet til en lille film om anvendelsen af cloud computing (placering af it-systemer i ”skyen”) i det offentlige. 

 
Tips og tricks


> Gem dit arbejde
Nu kan man i Danmarks Arealinformation gemme sit arbejde som et projekt. Et kort man har fundet frem til via valg af udsnit, lag og evt. egne lag og tegninger kan således gemmes, genåbnes og arbejdes videre på. Projekterne bliver i første omgang gemt i 4 uger. 

Danmarks Miljøportal vil gerne gøre opmærksom på, at projekter som gemmes på serveren er offentligt tilgængelige og dermed synlige for alle brugere. Det er også muligt at vælge gem/åbn projektfil og på den måde gemme projektet på sin egen pc.

> Find gamle amtsdata
Danmarks Miljøportal har efter ønske fra mange brugere tilgængeliggjort gamle amtsdata på Danmarks Arealinformation. Disse data er ikke blevet opdateret siden 01.01.2007 og er ikke en del af kortet på Danmarks Arealinformation, men kan tilføjes amtsvis efter behov. I første omgang er skovrejsningsområderne gjort tilgængelige.

Adgang til de øvrige gamle temaer følger snart.

> Kombineret rumlig søgning med attributsøgning
Det er i Danmarks Arealinformation muligt at søge objekter (punkt, linje, flade) i et afgrænset område samtidig med angivelse af bestemte attributter. Man kan for eksempel søge på alle §3-besigtigelser der er foretaget i en kommune i indenfor et bestemt år. Det er også muligt at fremsøge alle beskyttede naturtyper af typen ”Mose” inden for et udvalgt habitatområde. Det er værktøjet ”Simpel forespørgsel” eller ”Avanceret forespørgsel”, som muliggør ovenstående søgemuligheder.

Fremgangsmåde:

Ønsker du at søge indenfor en eller flere polygoner, skal disse udvælges først. Herefter skal du via forespørgselsværktøjet angive de attributter, du vil søge efter og vælge polygonerne som rumligt filter.

Søgemulighederne muliggør mere præcise søgninger, hvor bestemte resultater kan fremfindes lynhurtigt. 

 

 Kalender


> 2. og 3. maj afholdes KL konference på teknik- og miljøområdet på Hotel Menstrup Kro i Næstved. Vi vil være at finde på vores stand (standnr.), samt Speakers Corner der er et lille område i udstillingsteltet, Bazaren, hvor der opstilles en ølkasse og en mikrofon. Her vil vi holde et lille oplæg torsdag d. 2. maj kl. 15:10.

> 22. og 23. maj besøger Danmarks Miljøportal det jyske, når vi drager til offentlig digitaliseringsmesse i Århus, arrangeret af Dansk IT. Her vil Birgitte Pahl - sekretariatsleder i miljøportalen - holde et oplæg med titlen: "Visionen om én indgang til fællesoffentlige digitale miljødata". Oplægget foregår den 22. maj kl. 15.10 i spor 2. Miljøportalen har desuden en stand, hvor du kan finde os til en kop kaffe og en faglig snak.

> 29. og 30. maj drager miljøportalen til Nyborg Strand til Natur & Miljø konference. Her vil der på miljøportalens stand være mulighed for at få undervisning i Naturappl2. Se tidspunkterne på en roll-up ved standen samt i konferencehæftet.
Med applikationen behøver du fx ikke længere først at registrere data i et papirskema. Applikationen kan nemt installeres på din bærbare computer og enkelte tablets, så observationerne kan tastes direkte ind, mens du arbejder i felten.

> 23. september afholdes Danmarks Miljøportals årlige brugerseminar, hvor miljøminister Ida Auken vil holde åbningstalen. Sæt allerede nu kryds i kalenderen den 23. september. Der vil løbende blive lagt mere information på hjemmesiden miljoeportal.dk samt her i nyhedsbrevene.
 
Læs mere


> Årsrapporten 2012
Miljøportalens årsrapport 2012 er godkendt og underskrevet af miljøministeriets departementschef. Årsrapporten er en redegørelse for miljøportalens aktiviteter i det forgangne regnskabsår, og har til hensigt at give interesserede et indblik i organisationens aktiviteter og økonomi.

 
Genveje


> Online FAQ 
> Arealinformation
> Vejledninger
> Introduktionsfilm
> Driftsstatus

Du kan kontakte supporten ved hjælp af kontaktformularen eller ved at ringe på telefon +45 72 54 54 54 hverdage mellem 9 og 14.

 

 

 

 


Afmeld nyhedsbrevet

Rentemestervej 8, 1. sal, 2400 København NV

www.miljoeportal.dk
miljoeportal@miljoeportal.dk
(+45) 72 54 54 54