Februar 2013


NYHEDER FRA DANMARKS MILJøPORTAL
Siden nytår har flere af miljøportalens fagsystemer undergået store forandringer. Det drejer sig først og fremmest om Danmarks Arealinformation og Naturapplikationen. Neden for kan du læse, hvordan du kommer i gang med at bruge Arealinformation, og i højre kolonne finder du tips & tricks til nogle af de mest brugte funktioner. Der er desuden sket mange forbedringer med det nye Arealinformation bl.a. i forhold til markblokkortene og grænseproblematikken.

På naturområdet er en opdateret version af Naturapplikationen blevet lanceret. Du kan hente den på miljøportalens hjemmeside og neden for læse om, hvordan du registrerer naturdata.

Af andre nyheder skal nævnes, at fagsystemet PULS - indeholdende data om regnbetingede udledninger - bliver frigivet i en ny version den 6. marts 2013. Der bliver løbende afholdt brugerkurser, se højre kolonne for flere detaljer.


God læselyst.

 

INDHOLD

 

AREALINFORMATION - Kom godt i gang med Nyt Arealinformation

AREALINFORMATION - Markblok opdateres nu løbende

AREALINFORMATION - Den administrative grænseproblematik er løst

NATUR - Ny version af Naturapplikationen

NATUR - Registrering af naturdata

 

AREALINFORMATION
Kom godt i gang med Nyt Arealinformation


Brug film, vejledning og FAQ som guide til Arealinformations nye brugergrænseflade.

Arealinformation har fået en ny brugergrænseflade med nye visninger, søgninger og funktionaliteter, som gør det nemmere og mere fleksibelt at arbejde med miljødata på danmarkskortet. Miljøportalen har produceret en række korte introduktionsfilm og flere vejledninger for at hjælpe dig i gang med at bruge Arealinformation.

De
19 introduktionsfilm varer mellem et og fem minutter. De viser dig blandt andet, hvordan du zoomer og panorerer, søger, opmåler afstande og arealer, tilføjer ny grafik, ser forskellige temaer og opretter en geometri. Du kan også hente skriftlige vejledninger med instruktive skærmbilleder.

Desuden har miljøportalen, i takt med brugernes spørgsmål til den nye brugergrænseflade, uploadet svarene i en FAQ (oftest stillede spørgsmål), så alle kan følge med i spørgsmål og svar. Finder du ikke svar på dit spørgsmål i FAQen, kan du oprette et nyt indlæg. Det forudsætter, at du er logget ind. Læs mere om
brug af FAQen.

 

AREALINFORMATION
Markblok opdateres nu løbende

Nyt Arealinformation trækker nu markblokkortet direkte fra NaturErhvervstyrelsen, så det altid er de nyeste kort, der bliver vist. Det er en forbedring i forhold til tidligere, hvor markblokkene blev opdateret nogle gange årligt.

Markblokkortet er et digitalt markkort, hvor landbrugsarealer er samlet til en markblok. En markblok er en geografisk sammenhængende enhed bestående af landbrugsarealer. En markbloks grænser følger typisk permanente skel i landskabet og identificeres med et markbloknummer.

Kortet anvendes ved administrationen af sager, der knytter sig til geografisk stedfæstelse af dyrkningsarealer, primært af EU's arealbaserede støtteordninger. Markblokkortet bliver opdateret løbende på baggrund af ortofoto og indberetninger fra landbrugere og myndigheder. Markblokkortet indeholder ca. 310.000 markblokke, som dækker ca. 28.000 km2 landbrugsareal.

 

AREALINFORMATION
Den administrative grænseproblematik er løst

Et nyt samarbejdsmodul på Arealinformation løser problemerne med begrænsede editeringsmuligheder på tværs af administrative grænser (fx kommunegrænserne). Det forventes, at samarbejdsmodulet gør det nemmere for sagsbehandlere at registrere besigtigelser i grænseområderne.

Landskabet ændrer sig hele tiden, åer og vandløb flytter sig, og kommunegrænserne er under konstant forandring. Hidtil har det ikke været muligt for kommunerne at ændre i data, der krydser administrative grænser. Efter at Naturstyrelsen har godkendt de juridiske principper i det nye samarbejdsmodul, vil det fremover være muligt at indtegne det besigtigede område på begge sider af fx en kommunegrænse. Det giver mere præcise registreringer samtidig med at sagsbehandlingen i grænseområderne bliver enklere.

Med samarbejdsmodulet bliver det nu muligt at registrere hele data, der herefter kræver accept fra de berørte parter, før de bliver offentligt tilgængelige på Danmarks Arealinformation. Godkendes data ikke af nabokommunen, vil de kun gælde inden for kommunens egne grænser.

- Kommunerne kommunikerer alligevel indbyrdes, så det virkede en anelse fjollet, at man ikke kunne indgive data på vegne af hinanden. Formålet med det nye samarbejdsmodul er at forenkle editerings-mulighederne og gøre det meget nemmere for kommunernes samarbejde og gøre nøjagtigheden af data bedre, siger Reno Lindberg, GIS-koordinator i Silkeborg Kommune.

 

NATUR
Ny version af Naturapplikationen

Naturappl2 er klar til brug. Mange har allerede brugt den til at registrere naturbesigtigelsesdata.

I Naturappl2 kan du blandt andet masseopdatere status for dine registreringer, nemt referere til tidligere stednavne, søge hurtigt og nemt på artssynonymer, slette registreringer og gemme dokumenter og fotos.

Der vil også blive tilføjet en række smarte funktioner, som vil gøre det nemt at arbejde mellem Naturapplikationen og Danmarks Arealinformation. Disse funktioner forventes at blive tilgængelige i marts måned.

På Danmarks Miljøportals hjemmeside finder du vejledninger i, hvordan du får lagt Naturappl2 på din egen computer, og hvordan du anvender Naturapplikationen i praksis. Der er også lavet en introduktionsfilm, der hjælper dig i gang.

Miljøportalen hører gerne fra dig, hvis der er steder i vejledningen, som skal gøres tydeligere. Skriv også gerne til miljøportalens support, hvis du ønsker hjælp til at bruge Naturappl2.

 

NATUR
Registrering af naturdata


Du kan ikke længere registrere dine naturdata på naturdata.miljoeportal.dk. I fremtiden kan du i stedet benytte Naturappl2 eller andre produkter fra leverandører, der anvender de services som Danmarks Miljøportal stiller til rådighed for inddatering af naturdata.

Du vil dog stadig kunne bruge naturdata.miljoeportal.dk til at hente dine naturdata ud af naturdatabasen via søgninger i træstrukturen. Samlet set afhjælper Naturapplikationen mange af de udfordringer, som har været på naturdata.miljoeportal.dk.
NaturAppl2 kan downloades her.

Editering af geografier
Der er flere mulighed for at editere geografier på naturområdet i Danmark Arealinformation. Læs mere om editering af geografier
.

Hvordan er geografierne og dine naturregistreringer koblet sammen?
Geografier og naturregistreringer er koblet sammen via en 'nøgle', som bliver kaldt 'Objekt ID'. 'Objekt ID' er et entydigt nummer, som både findes i Naturdatabasen og Danmarks Arealinformation. Læs mere om
geografier og naturregistreringer.

Naturapplikationen i felten
Du kan tage Naturappl2 med i felten, dog kan du først lave den endelige registrering i naturdatabasen, når du har forbindelse til et netværk. NaturAppl2 er bygget op efter de feltskemaer på papir, som du kender i dag. Når der kommer nye feltskemaer til registrering i naturdatabasen, vil de automatisk blive tilføjet NaturAppl2, som opdateres, hver gang du åbner den.

At gemme dokumenter og fotos
I Naturappl2 kan du nu også gemme dokumenter og fotos (direkte) fra det område, hvor du har lavet din registrering.

AKTUELT

 

PULS frigives den 6. marts 2013

En opdateret version af PULS til brug for kommunernes indberetning af data om regnbetingede udledninger bliver frigivet den 6. marts 2013.

Du kan dog stadig inddatere data om regnbetingede udledninger i fagsystemerne OPUS og GIDAS.
Danmarks Miljøportal arbejder på højtryk for at få PULS klar, så inddatering af data om regnbetingede udledninger kan foretages af kommunerne.

Årsagen til at PULS i øjeblikket opdateres er, at Danmarks Arealinformation har fået ny brugergrænseflade. Data fra PULS skal derfor i fremtiden overføres til Nyt Arealinformation. I mens integrationen mellem de to systemer foregår, er PULS lukket for både læsning og inddatering af data. Miljøportalens driftsstatus vil løbende blive opdateret med nyt om PULS.


Brugerkurser i PULS


Der bliver løbende afholdt brugerkurser i PULS i hhv. Silkeborg og forskellige byer på Sjælland. Næste kursus med ledige pladser er den 19. marts 2013 i Silkeborg.
Læs mere.


Brug NemID på miljøportalen

Danmarks Miljøportal udvider sin brugeradministration med integration til NemID

Fra foråret 2013 vil det være muligt at benytte NemID som adgangslogin til udvalgte dele af Danmarks Miljøportal. For eksempel vil borgerne kunne benytte NemID, når de skal ansøge om fornyelse af jagttegn hos Naturstyrelsen. Integrationen til NemID er endnu et vigtigt skridt i retning af en yderligere digitalisering, hvor systemerne gøres tilgængelige for selvbetjening på alle tider af døgnet.

 

   LÆS MERE

 

miljøportalens nye hjemmeside er der én indgang til vejledninger, FAQ (oftest stillede spørgsmål) og introduktionsfilm til miljøportalens fagsystemer. Det er også her, du kan sende en besked til vores support vha. kontaktformularen. Indgangen hedder 'Hjælp' og du finder linket på forsiden øverst oppe til venstre for søgefeltet.

 

 

  TIPS & TRICKS 

 Om Arealinformation

Zoomfunktioner
Udover zoomværktøjerne i værktøjsgruppen "Brug kortet" kan du altid anvende følgende zoom- og panorerings-måder:

1. Du kan bevæge dig rundt i kortet (panorere) og vælge mindre (zoom ind) eller større (zoom ud) udsnit ved hjælp af tastaturet og/eller musen:
+ -tasten: du zoomer ind
– -tasten: du zoomer ud

2. Piltasterne
: du flytter kortet op og ned eller til siden

3. Shift-tasten samt venstre musetast: du kan trække et firkant omkring det område, som du vil zoome ind til.

4. Musens scrollhjul: du zoomer ind eller ud

5. Tryk på venstre musetast samt bevæge musen: du panorerer rundt.


Værktøjslinje og flere værktøjer

For at få adgang til værktøjer og funktioner kan du bruge forskellige indgange:

1. Du kan vælge en funktion i den grønne ”Her kan jeg…” – knap  , fx ”Vis/skjule værktøjslinjen” eller ”Finde…”, så åbner værktøjslinjen sig

2. Du kan klikke på det lille værktøjssymbol i øverste højre hjørne af kortet for at åbne værktøjslinjen

3. Du kan dobbeltklikke i det hvide felt ved siden af overskriften Danmarks Miljøportal for at åbne værktøjslinjen

Flere værktøjer
På nogle (små skærme) er det måske ikke alle værktøjer fra værktøjslinjen, der er synlige. Vær opmærksom på om der er en lille pil til højre eller venstre, som giver dig adgang til "gemte" værktøjer.


Teamliste og signaturer

At få vist temaer/lag

Temalisten kan åbnes på to måder:

1. Ved at vælge ”Tænde/slukke lag” i ”Her kan jeg…”-menuen

2. Ved at klikke på den lille pil til venstre for ”Her kan jeg…-”-menuen

Find et tema
Du klikker på "Filtrer" og skriver søgeordet, fx ”jord”. Så bliver der kun vist de temaer i temalisten, hvis navn indeholder ordet ”jord”.

Ved klik på det lille kryds til højre fjernes filteret, og alle temaer vises igen.

Signaturforklaring
Når man har tændt for nogle lag, kan man få vist signatur-forklaringer for de aktive lag ved at klikke på knappen ”Vis signaturforklaring” ovenover laglisten. Så skifter laglisten til signaturlisten. Vil man tilbage, klikker man på samme knap igen, som nu hedder ”Vis lag”.

 

 

 

 

GENVEJE

 

Tilslutningsaftale til deltagelse i E-arkivet

​Tilmeld nyhedsbrevet

​Afmeld nyhedsbrevet


Du kan kontakte supporten ved hjælp af kontaktformularen eller ved at ringe til os på 72 54 54 54 hverdage mellem kl 9-14.

 

Rentemestervej 8, 1. sal, 2400 København NV
www.miljoeportal.dk
miljoeportal@miljoeportal.dk
(+45) 72 54 54 54