Nyhedsbrev nr. 6 - september 2012

  

 

 

 

            

 

 

 

                     September 2012

 

 

DANMARKS MILJØPORTALS NYHEDSBREV

 

 

Efteråret har for alvor bidt sig fast, og det betyder blandt andet at nedtællingen er begyndt til lancering af Nyt Arealinformation! Første skridt bliver lanceringen af en demoversion, der får premiere den 2. november. Neden for kan du læse, hvad demoversionen kan samt hvad du har i vente, når hørings-modulet er klar, og den endelig løsning går i luften til januar 2013. Siden sidst er to nye punktkildetemaer publiceret på Arealinformation, ligesom 3.500 flere vandløbsstationer nu kan tilgås via relevante temaer på Arealinformation. 

For at styrke kommunikationen med miljømedarbejdere og udviklere, har Danmarks Miljøportal netop lanceret et online forum, hvor du kan få svar på dine spørgsmål vedrørende miljøportalen. Desuden er en ny demo-applikation lanceret, der skal hjælpe udviklere til at kode applikationer, der integrerer til Danmarks Miljøportals fagsystemer. 

 

God læselyst!

 

 

 

 

 

 

 

 

 INDHOLD


AREAL - Demoversion laf Nyt Arealinformation på vej 
AREAL - Problematikken vedr. administrative grænser er løst
AREAL - Work harder not smarter - og få hurtigere svartider
AREAL - Fra offline- til online-redigering

OVERFLADEVAND - Nye punktkildetemaer på Arealinformation
OVERFLADEVAND  - Nyt spildevandsmodul på vej i PULS
OVERFLADEVAND - 3.500 flere vandløbsstationer på Arealinformation
JORD - Smart udveksling af jordforureningsdata
GRUNDVAND - B-boringsprojekt er nået til udviklingsfasen
DANMARKS MILJØPORTAL - Velkommen til nye medlemmer i bestyrelse og stabsgruppe
 

 

 

 

AKTUELT

 

Temaet Braklagte/
udyrkede arealer fra 2008 er fjernet fra Arealinformation.

Temaet er fjernet fra Arealinformation på opfordring af dataejer, NaturErhvervstyrelsen. Baggrunden for at fjerne temaet er, at det ikke længere er aktuelt.Ny datamodel på Arealinformation

Samtidig med omlægningen til NYT Arealinformation bliver dataene lagt om til en ny datamodel. Den nye datamodel kan ses her Ny datamodel for Arealinformation 2012.

Den nye datastruktur har stor betydning for alle, som trækker på data eller downloader dem og lægger dem ind i deres eget GIS-miljø. GIS-administratorer opfordres allerede nu til at tænke på de kommende ændringer og planlægge de fornødne omlægninger i eget system

 

 

 

 

Ny dialogbaseret FAQ

En ny form for 'ofte stillede spørgsmål' er netop lanceret på miljoeportal.dk. Den dialog-baserede FAQ er et forum, der fungerer både som et opslagsværk og et sted brugere kan skrive deres egne spørgsmål, som løbende besvares af Danmarks Miljøportal. For at skrive egne spørgsmål skal brugere være logget ind via brugeradministrationen.

 

I øjeblikket har den dialogbaserede FAQ to fora, omhandlende integration til bruger-administrationen og certifikater, der begge henvender sig til it-udviklere. Andre fora der henvender sig til brugere af miljøportalens fagsystemer vil blive lanceret inden længe.

Læs mere om FAQen

 

 

 

Danmarks Miljøportal har udviklet en demo, der giver samme brugeroplevelse som en decideret mobilapp. Demoen og integrerer en række af kerneteknologierne bag Danmarks Miljøportal bl.a. Brugeradministrationen, Naturdatabasen og Arealinformation.

 

Formålet med demoen er at vise, hvordan udviklere kan bygge løsninger baseret på de services som Danmarks Miljøportal udstiller. Samtidig er koden gjort tilgængelig, så leverandører hurtigt kan skabe løsninger, der integrerer til Danmarks Miljøportal.

 

Demoen er et eksempel på de muligheder der findes for integration til Danmarks Miljøportal, og den er udviklet som et fuldt kørende system. Det betyder, at den indeholder løsninger på størstedelen af de integrationer der er relevante, når en løsning skal tilkobles Danmarks Miljøportal.

 

 


 Ny releaselog

Danmarks Miljøportal har fået udviklet en releaselog, der giver et samlet overblik over fagsystemernes nye releases. Loggen skal det gøre det nemmere for supporten at se en sammenhæng mellem nye releases og indmeldte fejl fra brugere af fagsystemerne.

 

 

 

En ny brugeradmini-strationsaftale til alle partnere af Danmarks Miljøportals brugeradmini-stration er ved at blive udarbejdet. Aftalen vil blive udsendt til alle partnere inden længe.

 

 

 

Har du idéer til, hvordan den kommunale CO2-beregner bliver endnu bedre?
Det er snart fire år siden at Klima-, Energi- og Bygningsministeriet og KL lancerede den kommunale CO2-beregner og det er nu ved at være tid til et eftersyn. KEBMIN afholder derfor sammen med KL en workshop d. 24. oktober for beregnerens brugere med henblik på at få input til, hvordan CO2-beregneren kan forbedres. Målet er at sikre, at kommunerne får en foretrukken og autoritativ beregner, der kan danne grundlag for kommunernes klimaindsats og sikre sammenlignelige opgørelser på tværs af kommune-grænser. Der er begrænset antal pladser på workshoppen, men har du idéer til, hvordan beregneren  forbedres, er du mere end velkommen til at kontakte fuldmægtig Anna Harpsøe Clausen på email anhcl@kebmin.dk. CO2-beregneren kan downloades fra Danmarks Miljøportal."

 

 


 Kom til Kortdage 2012 og hør oplæggende
'Agil udvikling i GIS projekter?' og 'Agil udvikling: det lyder spændende - men hvad med juraen?'
Nyt Arealinformation er udviklet på baggrund af agil udvikling. Oplæggene vil blive holdt af projektleder for Danmarks Miljøportal, Ane Klok m.fl. 
”Den agile proces har gjort det muligt for Danmarks Miljøportal at følge løsningernes udvikling tæt. Feedback fra brugerne undervejs er essentielt for at kunne imødekomme en god usability for slutbrugeren, og sikre at deres sagsbehandlings-processer bliver optimeret. Danmarks Miljøportal har kørt 5 agile projekter og vil med udgangspunkt i samarbejdet med Informi GIS fortælle om fordele og ulemper ved at køre agile projekter”, udtaler Ane Klok.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 LÆS MERE

 

Danmarks Miljøportal har udgivet en ny guide til landmænd, der bruger Arealinformation. 
Læs Land-mandsguiden 

 

 

Danmarks Miljøportal har udgivet en ny pjece, der omhandler brugeradministrations-løsningen føderation / sammenhængende log-in. Pjecen henvender sig til partnere af Danmarks Miljøportal, der har brug for viden om sammenhængende log-in, inkl. løsningens økonomi, fordele og tekniske opsætning.

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  OBS

 

Varsling: webservices, der forbinder til Arealinformation lukkes primo januar 2013.
Lukningen skyldes implementeringen af ny datamodel samt ny infrastruktur på Arealinformation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  GENVEJE

 

 

Ønsker du at afmelde nyhedsbrevet, skal du sende en mail til: afmeld nyhedsbrev

Får din kollega Miljøportalens nyheds-brev? Husk at du kan tilmelde dig nyhedsbrevet her:
tilmeld nyhedsbrev


Du kan kontakte supporten ved hjælp af kontaktformularen eller ved at ringe til os på 72 54 54 54 hverdage mellem kl 9-14.

 

 

 

 

  

 

AREAL

DEMOVERSION AF NYT AREALINFORMATION PÅ VEJ

 

Den 2. november 2012 lanceres en demoversion af den nye brugerflade til Arealinformation. Du kan finde demoen på miljoeportal.dk og er meget velkommen til at teste løsningen. Alle visninger og søgninger kan afprøves. I demoen kan du desuden se, hvordan data er konverteret fra den nuværende til den nye løsning. Bemærk at data vil blive vist i den nye datamodel, og at data vil være hentet den 31.10.12 og blive opdateret hver 14. dag. Har du kommentarer til løsningens funktionalitet mv, hører vi gerne fra dig. Skriv til: miljoeportal@miljoeportal.dk

 

Vær opmærksom på, at redigering  og sagsbehandling skal foregå i den nuværende løsning indtil lancering i januar 2013. Årsagen til, at der ikke kan redigeres og sagsbehandles fra november er, at der afventes implementering af et nyt hørindsmodul før løsningen lanceres. Læs mere om høringsmodulet i nyheden ’Problematikken vedr. administrative grænser er løst’.

 

Nyt Arealinformation indeholder:

-          samme temaer, flere funktioner

-          gode svartider

-          tidstro data

-          redigering over administrative grænser

-          intuitiv brugerflade og god performance

 

Bruger du Arealinformation på en lokal GIS-platform, skal du kontakte din GIS-leverandør og sikre dig at overgangen sker gnidningsløst. Danmarks Miljøportal har også løbende været i dialog med GIS-leverandører, som er informeret om den nye løsning. GIS-leverandører kan allerede nu teste de nye services.

 

 

 

 

 


AREAL
 

PROBLEMATIKKEN VEDR. ADMINISTRATIVE GRÆNSER ER LØST

 

Nyt Arealinformation er blevet udvidet til også at omfatte et høringsmodul vedr. administrative grænser. Høringsmodulet gør det muligt for myndigheder at tegne objekter, der krydser fx kommunegrænserne, uden at disse skæres til flere objekter. De berørte kommuner, bliver herefter adviseret og skal godkende rettelsen før den bliver gældende. Problematikken vedr. de administrative grænser er hermed søgt løst, hvilket har stået højt på ønskelisten for mange GIS-medarbejdere og sagsbehandlere.

Det betyder at sagsbehandling i grænseområderne forventes at blive betydeligt nemmere. Som eksempel er en sagsbehandler ude at besigtige et §3 område i en bugtning på et vandløb. Da vandløb giver en labil grænse mellem to kommuner, er den implemneterede kommunegrænse ikke nøjagtig og indbefatter derfor ikke hele det besigtigede område. Efter den nuværende praksis ville sagsbehandleren være nødsaget til kun at tegne de dele af arealet, der ligger inden for den tegnede kommunegrænse anno 2007.

 

I det nye Arealinformation, kan miljømedarbejderen tegne hele det besigtigede areal. Herefter sendes en advis til nabokommunen, der viser det ændrede §3-område. Den berørte kommune vurderer, at det indtegnede område reelt ikke ligger i kommunens ansvarsområde og godkender derfor rettelsen uden sagsbehandling. Herefter vises det nye areal som gældende i Arealinformation. Yderligere eksempler kan findes på miljøportalens FAQ til november 2012.

 

 

 

 

 

 

 

AREAL

WORK SMARTER NOT HARDER - OG FÅ HURTIGERE SVARTIDER  

 

For at sikre at der ikke arbejdes med forældede data, har nogle kommuner valgt at hente alle tilgængelige data ned fra Arealinformation med 1-times intervaller. Fordelene ved opbevaring i en lokal kopi af data er, at data  vises med høj performance som vektordata. Typisk vælges dette når sagsbehandlingen foregår via traditionelle desktop GIS programmer.

 

I øjeblikket har Arealinformation ca. 50 lag eller temaer med flere tusinde objekter til redigering. At hente alle disse data hver time er uhensigtsmæssigt, dels fordi alle data (samt tilhørende services) pt. kun bliver opdateret én gang i døgnet mellem kl. 2:00 og 3:15. Dels belaster det Danmarks Miljøportals servere kraftigt at trække alle data ud via services hver time. Belastningen af serverne medfører en forlænget svartid for alle brugere af download og i nogle situationer kan det føre til overbelastning og ustabilitet af Danmarks Miljøportals andre systemer. Kommunerne og deres IT- og GIS-ansvarlige kan med fordel indrette datakørslen til kun at hente data fra Arealinformation én gang i døgnet efter princippet ’Work smarter not harder’.

 

I Nyt Arealinformation, der bliver lanceret i januar 2013, bliver det muligt at hente opdaterede data med det samme uden at vente på en natlig ’replikering’. Der vil også blive udarbejdet services med færdige ’datapakker’ (der laves hver nat), som er specielt rettet mod download af store datamængder. Samtidig bliver det muligt at se, hvor der er foretaget ændringer på Arealinformation. Det vil derfor være tilstrækkeligt at hente data til eget system én gang i døgnet, eller når man kan se, at der er kommet nye ændringer. Desuden opfordres brugerne til i højere grad at anvende WMS services til visning af data i GIS klienterne. Denne metode understøttes i dag af alle udbredte GIS programmer.

 

 

 

 

 


AREAL 

FRA OFFLINE- TIL ONLINE-REDIGERING

 

Det er blevet besluttet af projektgruppen for Nyt Arealinformation, at offline-redigering vha. ’check ind-check ud’-arbejdsgangen ikke vil blive implementeret i Nyt Arealinformation. Up- og download til Arealinformation kan lade sig gøre vha. webservices, der stilles til rådighed, forudsat at tredjeparts-leverandørerne udvikler et værktøj, så de kan håndtere logikken omkring flere objekter. Webservicene er beskrevet på miljøportalens hjemmeside.

Årsagen til at miljøportalens parter i projektgruppen har besluttet at undlade offline-redigering er, at der har været en del fejlredigeringer. Eksempelvis ved ’upload af hele datasæt’, der dermed får ny gyldighedsdato, samt ved temaer der forbliver låst i lang tid og dermed spærrer for andres redigeringsmuligheder. Desuden konstaterer projektgruppen, at færre og færre benytter offline-redigering, og at den desværre ikke altid har været så stabil, som det kunne ønskes.

 

GIS-medarbejdere bør derfor overveje, om I har brug for redigering via 3. parts plug-in, eller om I fremadretttet hellere vil anvende den nye løsnings online-redigeringsmulighed. Hvis der efter idriftsættelse af Nyt Arealinformation ønskes redigering via eget desktop GIS-system, skal der udvikles nye plugins til de foretrukne desktop GIS-værktøjer. Kontakt derfor jeres tredjepartsleverandør hurtigst muligt med henblik på at få udviklet plugins og henvis dem til miljøportalens hjemmeside for mere information.

 

 

 

 

 


  

OVERFLADEVAND
NYE PUNKTKILDETEMAER PÅ AREALINFORMATION


De nye temaer R.B.U. (udledningspunkt) og R.B.U. (målested) indeholder en visning af udledningspunkter fra regnbetingede udløb til vandmiljøet. Oplysningerne om placering og typen af udledningen stammer fra kommunernes og spildevandsforsyningsselskabernes indberetninger om spildevandsforholdene i kommunerne.

 

Formålet med temaet er at præsentere en geografisk placering af udledningspunkter i Danmark sammen med data, der beskriver udledningerne. De regnbetingede udledninger bidrager med både vand og forurenende stoffer til vandmiljøet. De regnbetingede udledninger kan derfor have betydning for oversvømmelses¬risiko og forureningen af vandmiljøet.

 

 

 

 

 OVERFLADEVAND
NYT SPILDEVANDSMODUL PÅ VEJ I PULS

Danmarks Miljøportals punktkildedatabase PULS er nået til anden delleverance, der omhandler spildevandsmodulet ’renseanlæg og industrier’. Modulet forventes lanceret i foråret 2013 og vil til den tid erstatte WinSPV, der forventes udfaset marts 2013.

 

PULS har til formål at effektivisere myndighedsbehandling for laboratorier, kommuner, forsyningsselskaber, miljøcentre, miljøstyrelsen samt virksomheder. Desuden er det et mål at etablere en løsning, der kan give et forbedret administrationsgrundlag.

 

Miljømedarbejdere, der ønsker at benytte PULS skal tildeles en af følgende roller:

Kommunal miljømedarbejder: miljoe_punktkilder_rbu_fagmedarbejder_kom

NST miljømedarbejder:  miljoe_punktkilder_rbu_fagmedarbejder_nst

NST fagdatacenter:  miljoe_punktkilder_rbu_fagdatacenter_nst

 

Kontakt din brugeradministrator i kommunerne eller Miljøministeriet og anmod om at få tildelt rollen. For spørgsmål vedrørende log-in er du velkommen til at kontakte miljøportalens support.

Den 12. juli blev første PULS-modul ’regnbetingede udledninger’ lanceret. Samtidig blev det tidligere system WinRIS lukket for redigering. Har du brug for at se data i WinRIS, kan du få adgang til en læseudgave af databasen ved at kontakte miljøportalens support.

 

 

 

 OVERFLADEVAND
3.500 FLERE VANDLØBSSTATIONER PÅ AREALINFORMATION

Siden lanceringen af syv temaer med overfladevandsdata i februar 2012, har det vist sig, at et større antal vandløbsstationer ikke kunne ses på Danmarks Arealinformation.

Årsagen til dette skyldtes manglende overførsel af vandløbsstationernes geografiske koordinater fra det respektive fagsystem, og disse koordinater er afgørende for en korrekt placering af stationen på kortet.
Der er nu foretaget den nødvendige justering af dataoverførslen, så data fra yderligere 3.500 vandløbsstationer nu kan tilgås via relevante temaer på Danmarks Arealinformation.

Lanceringen af overfladevandsdata på Arealinformation er blevet vel modtaget af miljømedarbejdere, organisationer og virksomheder, der arbejder med vanddata. Tilgængeligheden er øget betydeligt, da offentligheden har fået adgang til data, som før var forbeholdt myndighederne.

Med de nye temaer er det muligt at se, hvor der er indsamlet prøver på overfladevandsområdet samt overordnede oplysninger om prøvernes formål. Det er samtidig muligt at downloade udvalgte data i form af grafer eller tabeller.

 

 

 

 

 

JORD
SMART UDVEKSLING AF JORDFORURENINGSDATA

DKjord er den fællesoffentlige IT-løsning på jordforureningsområdet. I øjeblikket afholdes en række projektinitieringsworkshops med deltagelse af repræsentanter for regioner, kommuner, Miljøstyrelsen og Ministeriet for by, bolig og landdistrikter. Til januar træffes der beslutning om implementering af en udvidelse af projektet kaldet trin 4. Udvidelsen vil medføre, at regionernes og kommunernes behov for adgang til hinandens jordforureningsdata bliver dækket, og at alle data lagres i DKjord.

 
Efter implementering af trin 4 vil den indbyrdes udveksling af data ske via webservices til og fra DKjord. Regioner og kommuner vil samtidig have deres egne systemer til håndtering og sagsbehandling af jordforureningsdata. I den fremtidige løsning kan kommunerne oprette og slette egne data, og når kommune eller region henter data i DKjord, vil der desuden blive trukket oplysninger fra Arealinformation. 

 

 

 

 


GRUNDVAND

B-BORINGSPROJEKTET ER NÅET TIL UDVIKLINGSFASEN


Designet af projektets fase 1 er tilendebragt og der er blevet udarbejdet procesbeskrivelser og user- og testcases. Fase 1 har omfattet, at det er muligt at oprette boringer og tilhørende tekniske og geologiske data. Dataejerskabet for b-boringer ligger ikke hos GEUS, men hos myndighederne.

B-boringsprojektet er derved nået til udviklingsfasen, som betyder at GEUS er i færd med at udvikle det tekniske design, som omfatter datamodel- og webservicebeskrivelse. Udviklingsfasen kommer til at løbe frem til december 2012. Dernæst påbegyndes fase 2 i projektet, der omfatter prøver og analyser vedr. b-boringer, påbegyndes januar 2013.

B-boringer og lignende prøver som overflade- og blandeprøver, poreluftprøver og rentbundsprøver, indsamles typisk i forbindelse med jordforureningssager. I dag er det en udfordring at få adgang til data for B-boringer og andre prøver, da data ikke er indberetningspligtige. Desuden opbevares data typisk hos de lokale myndigheder på en måde, der gør dem svært tilgængelige for den enkelte bruger (eksempelvis via ESDH-systemer eller papirarkiv).


Formålet med udvikling en fælles løsning til b-boringer er, at data samles ét sted, og valideres ud fra fælles valideringsregler. De fælles regler vil sikre en klar forbedring af tilgang og kvalitet hos myndighederne og dermed det beslutningsgrundlag, som dataene udgør.

 

 

 

 DANMARKS MILJØPORTAL
VELKOMMEN TIL NYE MEDLEMMER I BESTYRELSE OG STABSGRUPPE


To nye medlemmer er tiltrådt bestyrelsen for Danmarks Miljøportal. Thorbjørn Fangel, vicedirektør i Naturstyrelsen er tiltrådt som repræsentant for Miljøministeriet, Naturstyrelsen. Og Sune Impgaard Schou, miljødirektør i Region Hovedstaden, er tiltrådt som repræsentant for regionerne.

Danmarks Miljøportal vil gerne takke de forhv. bestyrelsesmedlemmer Henrik Ellermann, Naturstyrelsen, og Jørn Gettermann, Region Hovedstaden, for deres store arbejde for Danmarks Miljøportal!

I stabsgruppen er Nikolaj Sveistrup, KL, og Bjarne Falk, Vejle kommune, tiltrådt som repræsentanter for kommunerne. John Flyvbjerg, Region Hovedstaden, er nyt medlem fra regionerne og Henrik Pind G. Jørgensen, Naturstyrelsen, repræsenterer Miljøministeriet, Naturstyrelsen. Velkommen til alle nye medlemmer!

Bestyrelen afholder den 1. oktober et strategiseminar. Bestyrelsen har tidligere fundet at Danmarks Miljøportals 'Strategi 2010-2015' stadig er relevant og robust, hvorfor der alene er tale om justeringer af indsatsområder foranlediget af de mange nye ideer, der fremkom til Danmarks Miljøportals brugerseminar i juni 2012.

 

 

 

 

 

 

  

Rentemestervej 8, 1. sal,
2400 København NV

miljoeportal.dk

miljoeportal@miljoeportal.dk

(+45) 72 54 54 54