Februar 2017


   MILJØPORTALENS NYHEDSBREV NR. 49 - FEBRUAR 2017


> GRUNDVAND - B-boringer kan oprettes i Jupiter
> NATUR -  Nye løsninger til søgning af naturdata på vej
> OVERFLADEVAND -  WinBio er blevet opdateret
> BADEVAND -  Badevandssæsonerne 2016 og 2017
> NYT OM NAVNE - Ny CTO i Miljøportalens sekretariat
> KORT NYT -  JORD: Kom til møde om bæredygtig jordhåndtering

Grundvand: B-boringer kan oprettes i Jupiter


Det er nu muligt at oprette data om B-boringer og prøvesteder i Jupiter vha. fagapplikationen GeoGIS2020, der benytter B-boringswebservicen til at synkronisere data. Det vil på sigt betyde, at relevante myndigheder kan benytte B-boringsdata i deres projekter og undersøgelser. Det har længe været et stort ønske hos kommuner, stat, rådgivende ingeniørfirmaer mv., at de kunne få adgang til B-boringsdata til brug i deres arbejde.

”Vi har i vores tværregionale samarbejde mellem de fem regioner prioriteret at få opgraderet vores fagdataapplikation GeoGIS2020, så den kan håndtere at synkronisere B-boringsdata over i Jupiter. Det er en vigtig milepæl, at vi fremadrettet gør vores data tilgængelige til gavn for andre myndigheder og rådgivere”, siger Joachim Krøyer Mahrt, specialkonsulent i klyngen for Miljø og Ressourcer i Region Hovedstaden og regionernes ene repræsentant i den miljøfaglige følgegruppe for grundvand.

LÆS MERE

NATUR: Nye løsninger til søgning af naturdata på vej


Danmarks Miljøportal forventer at kunne lancere nye muligheder for udtræk af data fra Naturdatabasen i foråret 2017.
 
Naturdatabasen er ved at blive omstruktureret, så den kan imødekomme kommunale og statslige medarbejderes behov for nemmere at kunne fremsøge data om naturen fx enkeltaktiviteter. Målet er, at 75 % af alle brugere vil synes, at det i meget høj grad eller i høj grad er blevet nemmere at fremsøge og hente data fra Naturdatabasen efter lancering.

Ved lanceringen af den nye løsning vil de gamle løsninger Naturdata og Danmarks Naturdata blive udfaset. 

OVERFLADEVAND - WinBio er blevet opdateret

 

Opdateringen indeholder ændringer til Dansk Fysisk Indeks (DFI) samt forbedringer.
​Opdateringen af WinBio til version 4.8.5.0 omfatter følgende:
  • Tilføjelse af to nye felter til registrering af Dansk Fysisk Indeks (DFI)
  • Ændring af de valgbare intervaller (fra 10% -> 5%) til registrering af udvalgte parametre under DFI (kontrolovervågning)
  • Forbedring af specifikke søgefunktionaliteter i BioQuery (tilknyttede stationer)
  • Forbedring af funktionalitet til import af elektrofiskedata fra eksterne leverandør

BADEVAND: Badevandssæsonerne 2016 og 2017

 

Klassifikation af badevandskvalitet

Data fra badevandssæsonen 2016 er allerede indberettet til EU, som på den baggrund er i færd med at lave en foreløbig klassifikation af de enkelte badevandsstationer. Den sendes efterfølgende til kommentering hos badevandskommunerne.
 

Prøvetagningsplaner

Prøvetagningsplanerne for 2017 skal indlæses i PULS senest den 1. april 2017. 

LÆS MERE

Nyt om navne

  
Jesper Nørmark Hede, Chief Technical Officer, er blevet ansat i  Miljøportalens sekretariat pr. 1. februar 2017. Velkommen til!

 Kort nyt


Jord: Kom til temamøde om bæredygtig jordhåndtering

 

Bygherreforeningen afholder gå hjem-møder, hvor potentialerne i bæredygtig jordhåndtering diskuteres. Kom og hør om, hvordan jorden kan genanvendes og forædles, om jordens forskellige anvendelsesmuligheder, og om hvad bygherre, rådgiver eller transportør skal være opmærksom på. Du får også en række værktøjer, der kan hjælpe dig igennem alle faserne med dit overskudsjord. Hør desuden om Jordbasen.dk som er et ’datingsite’ for overskudsjord, der er udviklet i et partnerskab mellem Bygherreforeningen, Danske Regioner og Danmarks Miljøportal.
 
Det kommende temamøde afholdes den 22. februar i Odense, hvor Miljøforum Fyn er vært. Program og tilmelding

Med overskudsjord er det muligt at spare op mod en million kr. eller cirka to procent af den samlede byggesum på et mellemstort byggeprojekt. Overskudsjord har traditionelt været betragtet som et affaldsprodukt og en udgift for bygge- eller anlægsherren. Men det kan faktisk vise sig at være en ressource. 
  Vi beklager

Til brugere der benytter PULS vha. slutbrugerløsning

Danmarks Miljøportal vil gerne undskylde for, at information om certifikatskift på PULS ultimo januar blev meldt ud med for kort varsel. Den sene udmelding betød, at leverandørerne havde svært ved at nå at opdatere deres slutbrugerløsninger til gene for de brugere, der benytter slutbrugerløsninger / værktøjer til at indlæse og hente data i PULS.
Vi beklager fejlen.
 
 Supportværktøjer - hjælp til selvhjælp 

Help Center: I Miljøportalens Help Center kan du finde film, vejledninger og svar på de oftest stillede spørgsmål relateret til Miljøportalens systemer, services mv. 

Driftsstatus: Hvis et system er nede eller ustabilt, kan du holde dig opdateret via driftsstatus.

 OBS!

 

> Gik du glip af et af Miljøportalens webinarer?


Fortvivl ej!

Se eller gense de mange webinarer
 Genveje
> Help Center
> Arealinformation
> Vejledninger
> Film der viser hvordan fagsystemerne virker 

Du kan kontakte supporten ved at sende en anmodning på Miljøportalens Help Center eller ved at ringe på 72 54 64 64 alle hverdage mellem kl. 9 og 14.


Afmeld nyhedsbrevet
Haraldsgade 53, 2100 København Ø.