December 2016


   MILJØPORTALENS NYHEDSBREV NR. 48 - DECEMBER 2016


> NATUR - Rambøll indleverer data til Naturdatabasen
> TIPS & TRICKS - Udskriv kort fra Arealinformation
> NYT OM NAVNE - Nye medlemmer i bestyrelse og følgegrupper

Rambøll indleverer data til Naturdatabasen


Rambøll har udviklet sit eget indleveringsmodul, der kan indlevere udvalgte data til Naturdatabasen. Idéen med modulet er, at naturmedarbejdere i Rambøll kan indlevere naturdata fra bl.a. VVM-undersøgelser, så andre interessenter bl.a. myndigheder og offentligheden kan få glæde af data.

”Da vi begyndte udvikling af ny database til vores feltdata, synes vi, det var oplagt at finde en form, der gjorde indlevering af data til Naturdatabasen mulig. Vi har valgt at bruge Miljøportalens webservice til at overføre data, og har udviklet en simpel webapplikation, der kalder webservice op og kobler data. Vi er meget glade for, at det nu er muligt at dele den viden om naturen, som indsamles i forbindelse med fx VVM-projekter til gavn for fremtidig naturforvaltning”.
Kristine Kjørup Rasmussen, chefkonsulent i Rambøll

 
Data deles til gavn for myndighed og offentlighed
Mange har glæde af, at der er let adgang til data om vores fælles natur og miljø. En øget tilgængelighed til kvalitetssikrede data, giver bl.a. myndigheder og andre interessenter et bedre grundlag for at vurdere miljøtilstanden i Danmark.

LÆS MERE

Tips & tricks: Udskriv kort fra Arealinformation


Du kan ikke længere printe direkte fra Danmarks Arealinformation. 
I stedet kan du klippe et kortudsnit ud. 

Læs artiklen Udskriv kort fra Arealinformation og se, hvordan du gør.​

 

Hvorfor kan man ikke print​e?

Efter længere tids overvejelser er print-knappen blevet fjernet fra Arealinformation, da funktionaliteten medvirkede til at gøre Arealinformation ustabilt. Der er flere andre muligheder for at udskrive kort, se ovenstående artikel.
 

Betingelser for brug af kort fra Arealinformation

Hvilke betingelser gælder ved brug af ​​kort fra Arealinformation​

Nyt om navne

Claus Torp indtræder i bestyrelsen og
Birgit Bisgaard og Peter Riis Hansen indtræder i følgegrupperne for hhv. Arealinformation og Natur


Claus Torp, der er vicedirektør i Miljøstyrelsen, Miljø- og Fødevareministeriet, indtræder i bestyrelsen og erstatter Emil Fannikke Kiær fra NaturErhvervstyrelsen.

Danske regioner har ønsket, at Birgit Bisgaard fra Region Midtjylland indtræder i den miljøfaglige følgegruppe for Arealinformation for at supplere Poul Haugaard fra Region Nordjylland.
 
Samtidig indtræder Peter Riis Hansen fra Region Sjælland i den miljøfaglige følgegruppe for Natur og erstatter Tom Birch Hansen fra Region Midtjylland.

Tak til Emil Fannikke Kiær og Tom Birch Hansen for jeres indsats.
 
 
 

 Kort nyt


> Opgradering af supporten har båret frugt
 
Miljøportalen tog i foråret et nyt supportsystem i brug for at forbedre brugeroplevelsen for vores mange brugere. Målet har været, at
  • Brugerne let finder svar på deres spørgsmål gennem hjælp til selvhjælp
  • Brugerne finder film, vejledninger og oftest stillede spørgsmål ét sted
  • Brugerne oplever bedre og hurtigere besvarelser fra Miljøportalen

Film, vejledninger og oftest stillede spørgsmål
I Miljøportalens HelpCenter finder du film (korte 'sådan gør du'-film), skriftlige vejledninger og oftest stillede spørgsmål om brugen af systemer og services fra Miljøportalen. Alt materiale er samlet ét sted for at gøre det lettere at finde den information, du har brug for.
 
Hurtigere svartider
Svartiden på henvendelser er i gennemsnit en halv time for henvendelser i supportens åbningstid kl. 9 til 14.
I nedenstående statistik er medregnet aften og weekend, hvilket betyder at nogle henvendelser venter mere end 24 timer på et svar. I gennemsnit besvares 3 ud af 4 henvendelser inden for en time.Tilfredshed
Vi kører løbende en tilfredshedsundersøgelse for at måle temperaturen på vores support. I tredje kvartal 2016 var tilfredsheden på 95 %
 

Antal henvendelser
I tredje kvartal 2016 har supporten modtaget i alt 920 henvendelser, hvilket svarer til 14 henvendelser pr. arbejdsdag. I 2015 modtog Miljøportalen 3.596 supporthenvendelser. Til sammenligning havde Miljøportalen i 2015 i alt 5 millioner besøgende fordelt på over 100.000 brugere.


 Supportværktøjer - hjælp til selvhjælp 

Help Center: I Miljøportalens Help Center kan du finde film, vejledninger og svar på de oftest stillede spørgsmål relateret til Miljøportalens systemer, services mv. 

Driftsstatus: Hvis et system er nede eller ustabilt, kan du holde dig opdateret via driftsstatus. OBS!

 

> Gik du glip af et af Miljøportalens webinarer?


Fortvivl ej!

Se eller gense de mange webinarer
 Genveje
> Help Center
> Arealinformation
> Vejledninger
> Film der viser hvordan fagsystemerne virker 

Du kan kontakte supporten ved at sende en anmodning på Miljøportalens Help Center eller ved at ringe på
72 54 64 64 alle hverdage mellem kl. 9 og 14.


Afmeld nyhedsbrevet
Haraldsgade 53, 2100 København Ø.