November 2013
Danmarks Miljøportal og de miljøfaglige følgegruper har behandlet input fra brugerseminaret, og har nu sendt fagdatavinduerne i produktion. Samtidig er Miljøportalen klar med udbudsmaterialet for rottedatabasen og er sideløbende med til at udvikle en fælles jordportal, som skal være med til at håndtere overskudsjord.

I oktober tog Miljøportal rundt og holdt oplæg på FOSAKO roadshow hele i landet. Derudover besøgte vi også Kortdage, hvor vi holdt oplæg om Arealinformation og hyldede hverdagens dataproducenter. Alt dette kan du læse mere om i månedens nyhedsbrev - God læselyst.

   Indhold

 > AREALINFORMATION - Fagdatavinduer sendt i produktion
 > JORD - Kom af med dit jord til en som mangler
> ROTTEDATABASE - Udbudsmaterialet er klar
> KORTDAGE - Miljøportalen på Kortdage 2013

Fagdatavinduerne sendt i produktion

I løbet af oktober og november har de miljøfaglige følgegrupper behandlet og bearbejdet de mange gode input fra brugerseminaret 2013. Følgegrupperne har været glade for tilbagemeldingerne og har fortaget et par justeringer.
 
Følgegruppeformand for Grundvand, Philip Grinder Pedersen, siger: ”Det var en fornøjelse at se, at brugerne aktivt forholdt sig til det arbejde, som vi havde lavet i følgegrupperne. Lysten til at kommentere var stor. Vi fik mange gode input fx omkring målgrupperne, som vi nu har indarbejdet. 
 
De livlige diskussioner i de 5 workshops på brugerseminaret bragte mange gode ideer og forslag til ændringer og nye tiltag på fagdatavinduerne. Det er dog ikke alle ideer, som kan komme med i første omgang.
 
Eva Due følgegruppeformand for Danmarks Arealinformation glæder sig til, at fagdatavinduerne kommer: ”Det vil blive et stort løft for myndighedernes miljømedarbejdere, når vi får kombineret deres fagdata med Arealinformation. Jeg håber, at Arealinformation på den måde i endnu højere grad vil kunne understøtte sagsbehandlernes arbejdsgang. Samtidig giver det borgerne bedre mulighed for at få adgang til fagdata, som er knyttet en specifik lokalitet”. 
 
It-leverandøren Informi arbejder nu på højtryk for at få fagdatavinduerne klar.


Giv dit jord til en der mangler

Region Hovedstaden har igangsat et projekt, som skal fremme en bæredygtig håndtering af overskudsjord.

​I den forbindelse er der igangsat 8 delprojekter, hvoraf Danmarks Miljøportal er central deltager i det største af projekterne – delprojekt 4 vedrørende udvikling af en Jordportal.

Projektet ”Jordportalen” handler om udvikling af en webbaseret ”jorddating”, hvor folk, der enten vil af med jord eller ønsker at modtage jord, kan finde hinanden og lave aftaler omkring flytning og modtagelse af jord.

Visionen er, at Jordportalen skal understøtte en effektiv og energibesparende håndtering af jord til gavn for både brugerne og miljøet.

En indledende workshop med deltagelse af væsentlige aktører fra kommuner, region og Bygherre foreningen blev afholdt d. 6. november 2013.

Rottedatabase sendt i udbud

Danmarks Miljøportal er nu klar med udbudsmaterialet til en ny rottedatabase.

En fælles rottedatabase giver myndighederne løbende mulighed for at tegne et landsdækkende billede af rotteforekomsten i Danmark, og skal understøtte forvaltningsgrundlaget af rotter på landsplan. Dette sikrer en mere effektiv indsats for bekæmpelse af rotter i samfundet. Rottedatabasen forventes klar til brug ved årsskiftet 2014-15.

Læs mere om fordelene ved en fælles Rottedatabasen her.

Tre indholdsrige dage på Kortdage 2013

Miljøportalen takker for tre indholdsrige dage på Kortdage 2013, hvor de mange funktionaliteter i Arealinformation blev vist og afprøvet af de mange forskellige besøgende. I den forbindelse havde Miljøportalen medbragt en quiz, hvor svarene kunne findes i Arealinformation. Quiz’en blev vundet af Alice fra Haderslev kommune. Og Miljøportalen ser frem til at aflægge hende og Haderslev kommune et besøg for at demonstrere udvalgte funktionaliteter i det Miljøportal system, som Alice anvender.

Miljøportalens oplæg ”Har dine data miljødataværdi – og for hvem?” tiltrak mange lyttere. Her blev hverdagens dataproducenter hyldet, og der blev fortalt og illustreret, hvordan de mange miljødata bliver brugt og skaber værdi for myndigheder og offentligheden.

Vinderen af Geoforums gymnasiekonkurrence blev Thokild fra Roskilde Gymnasium, hvor han vandt med sin idé til en skraldmandsapp: Slut med at bruge skattekroner på at tømme skraldespande, mens andre er overfyldt. Ideen var, at en ultralydssensorer scanner skraldespanden og sender besked til kommunen, når den skal tømmes.

Præmien var 10.000 kr til klassen. Danmarks Miljøportal var med i bedømmelsesudvalget og håber, at dette kan inspirere mange flere til at få miljødata i spil.


 Aktuelt


Konkurrence: Nyt navn til NaturAppl2 og Naturdatainfo

​Naturdata, Naturdatainfo, Natur på DAI, NaturAppl2 – minder disse navne lidt for meget om hinanden, og har du svært ved lige at huske i hvilket system, som du finder dine data?

Danmarks Miljøportal vil nu ændre nogle af navnene og udsteder derfor en konkurrence for brugerne. Har du ideen til et nyt og sigende navn til:
 
- NaturAppl2 (inddateringværktøj)
- Naturdatainfo (søgning af naturdata med og uden geografisk indgang)
 
Send dit forslag til miljoeportal@miljoeportal.dk og skriv Navnekonkurrence i emnefeltet. 

Vi skal have dit forslag inden den 1. december 2013, hvorefter vinderen findes.

Vinderen bliver belønnet med et besøg fra Miljøportalen. Her vil vi fortælle om og svare på spørgsmål om udvalgte systemer. Miljøportalen medbringer julekringle til vinderen og hans/hendes kollegaer.


> Kort for dig
I oktober måned åbnede siden kortfordig.dk som er brancheorganisationen Geoforums forsøg på at skabe mere opmærksomhed om GIS og geodata studierne. På siden kan man blandt andet finde oplysninger om uddannelser, læse om rollemodeller og se sjove eksempler på brug af GIS og geodata. Dette er alt sammen med håb om at øge tilgangen af nye studerende indenfor GIS og geodata området. 

Danmarks Miljøportal har i samarbejde med Geoforum lavet et sæt øvelser rettet mod Geografi i gymnasiet, som også er tilgængelige på kortfordig.dk. Øvelserne tager sit udgangspunkt i Danmarks Arealinformation og introducerer eleverne til Webgis og Geodata.


 Tips og tricks
> Søgning i tabeldata (attributter) og geografi samtidig

Det er muligt i det nye Arealinformation at søge objekter (punkt, linje, flade) i et afgrænset område og med nogle bestemte egenskaber (attributter). F.eks. kan man søge alle §3-besigtigelser, som blev lavet i en kommune i et år eller alle beskyttede naturtyper af type ”Mose” inden for et udvalgt habitatområde.

Dette gøres med værktøjet ”Simpel forespørgsel” eller ”Avanceret forespørgsel”.

Hvis man vil bruge en (eller flere) udvalgt polygon at søge i, søger man det først. Bagefter kan man spørge efter attributter med forespørgselsværktøjet og vælge sin søgepolygon som rumlig filter.
  

> Søge temaer (= Filter)
Hvis man ikke lige kan finde et lag, f.eks. "Fredskov", kan man søge det ved at sætte Filter på laglisten og f.eks. skrive "skov", så vil der kun blive vist de lag i laglisten, som hedder noget med skov.


 


 Kalender


> Mød os på Kommunernes netværksdage d. 21-22 November

> Undervisning i Arealinformation

Ferskvandscentret i Silkeborg afholder kursus i Danmarks Arealinformation. Undervisningen vil blive varetaget af Gis-koordinator Reno Lindberg fra Silkeborg kommune.

Kurset foregår den 27. November på Vejlsøvej 51 i Silkeborg


Undervisning i NaturAppl2 og DAI

Ferskvandscentret i Silkeborg afholder brugerkursus i Naturdata på Danmarks Miljøportal. Her vil der blive undervist i, hvordan man får mest muligt ud af NaturAppl2 og Danmarks Arealinformation.

Kurset finder sted d. 12. december.
  Genveje


> Online FAQ 
> Arealinformation
> Vejledninger
> Introduktionsfilm

Du kan kontakte supporten ved hjælp af kontaktformularen eller ved at ringe på 72 54 54 54 alle hverdage ml. 9:00 og 14:00


Afmeld nyhedsbrevet
Rentemestervej 8, 1. sal, 2400 København NV


This email was sent to *|EMAIL|*
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
*|LIST:ADDRESSLINE|*

*|REWARDS|*